Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Ενημέρωση απο τη συνάντηση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΕΦΑΠΑΞ) της Επιτροπής Συνταξιούχων Ομίλου ΟΣΕ

ΠΕΜΠΤΗ 11-5-2017


 


Στις 8 ΜΑΙΟΥ 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής των Ενδιαφερομένων Συνταξιούχων του Ομίλου ΟΣΕ, με το Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π), 
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΠΟΤΑ.Κατά τη συνάντηση τέθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους Συνταξιούχους και τα συμπεράσματα είναι τα εξης:

1. Δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης για τα εφάπαξ, αλλά το πρόβλημα έγκειται στη έλλειψη υπαλλήλων ( όσον αφορά τον ΟΣΕ) για τη διεκπαιρέωση των αποφάσεων των εφάπαξ

2. Η ροή με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι 40 εφάπαξ ανα μήνα

3. Οι αιτήσεις που εκκρεμούν μέχρι 8 ΜΑΙΟΥ 2017 είναι για τον Ομιλο ΟΣΕ  819 εφάπαξ

4. Τα εφάπαξ που διεκπαιρεώνονται τώρα είναι , όσων Συναδέλφων η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης είναι μέχρι 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

5. Η πραγματική εκτίμηση ροής έκδοσης αποφάσεων για τα εφάπαξ θα είναι δυνατή σε δύο μήνες

6. Η έντυπη απόφαση έκδοσης του εφάπαξ θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο σε 10 ημέρες απο την πίστωση των χρημάτων


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ