Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Μετά την Άρνισσα.........

ΣΑΒΒΑΤΟ 27-5-2017


                                      Αυτοκινητάμαξα Θεσσαλονίκης - Φλώρινας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ